• Reciklažno dvorište 3
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Kamion
  • Reciklažno dvorište 1

Groblja

Kontakt telefon: 047/522-035

 

Popis groblja na području grada Ozlja:

BADOVINCI
BRAŠLJEVICA
DANČULOVIĆI
DOJUTROVICA
DRAGOŠEVCI
KAŠT
LIJEŠĆE
RADATOVIĆI
SVETIČKO HRAŠĆE
ŠILJKI
ZORKOVAC
SVETICE
OZALJ
FRATROVCI
DURLINCI
OBREŽ
PETRUŠ VRH
STOJAVNICE
TRG
VRHOVAC
LOVIĆ PREKRIŠKI
JAŠKOVO


Pojmom upravljanje grobljem obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:

- označavanje grobnih mjesta oznakama (brojevima)
- ustroj grobnog očevidnika
- ustroj registra umrlih osoba
- vođenje grobnog očevidnika
- vođenje registra umrlih osoba
- izrada panoa sa pravilima ponašanja na groblju
- izdavanje upravnih rješenja korisnicima
- ostali poslovi sukladno Zakonu o grobljima

 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se:

- košnja trave unutar groblja oko grobnih mjesta
- odvoz otpada sa groblja
- uređenje živih ograda oko prostora groblja
- postavljanje tipskih posuda za otpad na prostoru groblja
- plaćanje naknade za troškove električne energije
- plaćanje naknade za utrošenu vodu i zbrinjavanje otpada
- održavanje mrtvačnice

Free Joomla! templates by AgeThemes