Poštovani korisnici naših usluga!

Nakon nekoliko telefonskih upita o radu reciklažnog dvorišta u Ozlju koristim ovu priliku da cijenjene korisnike naših usluga upoznam sa namjenom i radom reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište namijenjeno je fizičkim osobama, našim korisnicima, koji mogu bez naknade, odložiti oko tridesetak vrsta otpada. Između ostalog: odjeću,tekstil, plastiku, plastičnu ambalažu, staklo, staklenu ambalažu, papir i karton, papirnu i kartonsku ambalažu, električnu i elektroničku opremu,baterije, akumulatore, otpadne gume i niz drugih vrsta otpada.

Za korištenje usluge reciklažnog dvorišta potrebno je kod dolaska dati na uvid potvrdu o plaćenim uslugama za odvoz komunalnog otpada i osobnu iskaznicu nositelja usluge. Sav otpad koji se predaje u reciklažno dvorište mora biti odvojen po vrstama otpada.

Reciklažno dvorište može se koristiti svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati! Nadam se da ćemo uslugu reciklažnog dvorišta uskoro omogućiti barem jednu subotu u mjesecu i jedan dan u tjednu do 17,00 sati.

Direktor:

Miroslav Pilat ing.građ.

  • Brojač posjeta:
  • Danas 20
  • |
  • Jučer 84
  • |
  • Ovaj tjedan 412
  • |
  • Ovaj mjesec 1411
  • |
  • Ukupno 75092