Poštovani korisnici naših usluga!

U nekoliko rečenica želim korisnike naših usluga upoznati sa novim načinom sakupljanja otpada koji ćemo uskoro početi primjenjivati. Ono što je najvažnije  da ćemo ubuduće prikupljati isključivo otpad koji je odvojen na kućnom pragu, što znači da ćemo kao korisnici usluga u svom domaćinstvu morati odvajati pojedine vrste otpada, papir, plastiku, staklo,tekstil, metal i slično.

Već sada se na Internetu pojavila aplikacija koja će vam pomoći na koji način se razvrstava otpad i gdje se može odložiti, možete pogledati na www.razvrstaj.me

Da biste već sad mogli smanjiti količinu otpada koju odlažete u vaše posude možete, bez naknade, odložiti oko tridesetak vrsta otpada u našem reciklažnom dvorištu u Ozlju, Kolodvorska 29. između ostalog: odjeću, tekstil, plastiku, plastičnu ambalažu, staklo, staklenu ambalažu, papir i karton, papirnu i kartonsku ambalažu, električnu i elektroničku opremu,baterije, akumulatore, otpadne gume, ulja i niz drugih vrsta otpada.

Za korištenje usluge reciklažnog dvorišta potrebno je kod dolaska dati na uvid potvrdu o plaćenim uslugama za odvoz komunalnog otpada i osobnu iskaznicu nositelja usluge. Sav otpad koji se predaje u reciklažno dvorište mora biti odvojen po vrstama otpada.

Reciklažno dvorište možete koristiti svaki radni dan od 7,30 do 15,00 sati, srijedom  od 8,00 do 16,00 i svaka prva subota u mjesecu od 8,00 do 15,00 sati.

Direktor:

Miroslav Pilat ing.građ.

  • Brojač posjeta:
  • Danas 36
  • |
  • Jučer 95
  • |
  • Ovaj tjedan 36
  • |
  • Ovaj mjesec 2078
  • |
  • Ukupno 94282