CJENIK ODVOZA OTPADA  GOSPODARSTVO

          

Red.
br.

Vrsta usluge

cijena
bez PDV

 cijena
sa PDV

1.

Odvoz 2 x mjesečno kante od 120 litara

74,39

kn/mj.

92,99

kn/mj.

2.

Odvoz 2 x mjesečno kante od 240 litara

123,98

kn/mj.

154,98

kn/mj.

3.

Odvoz 2 x mjesečno kontejnera od 1.100 litara

216,23

kn/mj.

270,29

kn/mj.

4.

Odvoz 2 x mjesečno kontejnera od 5 m3

150,76

kn/m3

188,45

kn/m3

5.

Odvoz  1x tjedno kante od 120 litara

 

112,08

kn/mj.

140,10

kn/mj.

6.

Odvoz  1x tjedno kante od 240 litara

 

184,49

kn/mj.

230,61

kn/mj.

7.

Odvoz  1x tjedno kontejnera od 1.100 litara

258,88

kn/mj.

323,60

kn/mj.

8.

Odvoz  2x tjedno kante od 120 litara

 

167,63

kn/mj.

209,54

kn/mj.

9.

Odvoz  2x tjedno kante od 240 litara

 

291,61

kn/mj.

364,51

kn/mj.

10.

Odvoz  2x tjedno kontejnera od 1.100 litara

311,45

kn/mj.

389,31

kn/mj.

 

                                                                                                                               AZELIJA EKO d.o.o.
                                                                                                                               Direktor:
                                                                                                                               Zlatko Gojmerac, dipl. oec.

 

Cjenik u pdf obliku možete skinuto ovdje.