ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Gordana Lipšinić, Zajačko Selo 17, Ozalj
2. Ivan Podvorac, Podgraj 10 f, Ozalj
3. Robert Diković, Kurilovac 8, Ozalj
4. Irena Hribljan, Jurovski Brod 6, Žakanje
5. Kristijan Laić, Jurovo 21, Žakanje


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Stjepan Mihalić, Ozalj, Kupska 7
2. Alen Pečaver, Ozalj, Vrhovac 25
3. Alen Vladić, Ozalj, Gornje Pokupje 19
4. Stjepan Opat, Mahično, Levkušje 39
5. Ines Nastav, Žakanje, Gornji Bukovac Žakanjski 1a