• Reciklažno dvorište 3
  • Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Reciklažno dvorište 1
  • Kamion

Održana radionica projekta "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada" u općini Kamanje

radionicakamanje

Free Joomla! templates by AgeThemes